MIỄN PHÍ  CHUYÊN NGÀNH

Trường Cao đẳng Hyejeon được chọn là “Đại học cải thiện tự chủ” theo tiêu chuẩn đánh giá “Đánh giá năng lực cơ bản của trường đại học” của Bộ Giáo dục Hàn Quốc. Vì thế trường Cao đẳng Hyejeon được đánh giá cao và thu hút hàng ngàn sinh viên theo học mỗi năm.

Trường cao đẳng Hyejeon hoạt động với mục tiêu mang đến cơ hội học tập tốt nhất cho những nhân tài để giúp họ có đủ kiến thức và năng lực đóng góp cho sự phát triển của Hàn Quốc. Với truyền thống giản dạy lâu năm cùng những bước tiến mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại, trường cao đẳng Hyejeon được đánh giá cao .

Ngoài ra trường Cao đẳng Hyejeon cũng có một số thành tựu đáng kể:

+ Năm 2013: Trường cao đẳng Hyejeon được chọn là trường cao đẳng đáng giá cho sinh viên.

+ Năm 2015: Trường cao đẳng Hyejeon được chọn là trường cao đẳng xuất sắc trong các Đánh giá về trường Đại học, cao đẳng.

+ Năm 2017: Trường cao đẳng Hyejeon được chọn là dự án giáo dục cao đẳng, đại học chuyên ngành và được chọn là trường cao đẳng/đại học đánh giá. Trường tuyển d2 tại hàn quốc

Học phí chuyên ngành cực kỳ thấp và miễn phí học phí cho kỳ tiếp theo 100%